För allt dricksvatten gäller att

  • PFAS bör inte förekomma i dricksvatten.
  • Långvarigt intag av dricksvatten med höga halter PFAS minskar säkerhetsmarginalerna till de nivåer som kan ge hälsorisker.
  • PFAS tillförs och ansamlas i kroppen även från andra källor än dricksvatten, till exempel insjöfisk och ämnena. Därför bör summan av PFAS-11 i dricksvattnet vara så långt under 90 nanogram/liter som möjligt.

Lämpliga PFAS att undersöka i dricksvatten:

1Perfluorbutansulfonat (PFBS)
2Perfluorhexansulfonat (PFHxS)
3Perfluoroktansulfonat (PFOS)
4Fluortelomersulfonat (6:2 FTS)
5Perfluorbutanoat (PFBA)
6Perfluorpentanoat (PFPeA)
7Perfluorhexanoat (PFHxA)
8Perfluorheptanoat (PFHpA)
9Perfluoroktanoat (PFOA)
10Perfluornonanoat (PFNA)
11Perfluordekanoat (PFDA)