Kategorier
Nyheter om PFAS

Historisk seger: Högsta domstolen beviljar skadestånd till PFAS-drabbade i Kallinge

Högsta domstolen stöder de PFAS-drabbades krav på skadestånd, upphävande hovrättens tidigare beslut. Beslutet, som markerar slutet på en tioårig kamp, erkänner höga PFAS-halter i blodet som personskada. Domaren Jonas Malmberg bekräftar att dessa halter utgör ett fysiskt defekttillstånd. PFAS-föreningens ordförande, Herman Afzelius, uttrycker lättnad och tillfredsställelse över vad han anser vara rättvisans seger.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/domen-faller-i-pfas-malet-svt-sander-direkt-fran-kallinge–xh3foo

Kategorier
Nyheter om PFAS

Väntan på avgörande PFAS-dom: Kallinges dricksvattenkris i Högsta domstolen

Ett decennium efter upptäckten av höga PFAS-halter i Kallinge, Blekinge, väntar invånarna på Högsta domstolens dom om skadestånd. Toxikologen Mattias Öberg understryker PFAS:s hälsorisker, kopplade till cancer och hormonstörningar. Gränsvärdet för PFAS i dricksvatten sänks drastiskt 2023, i ljuset av Kallinges kris där halterna översteg tillåtna nivåer markant.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/snart-kommer-avgorande-domen-om-pfas-i-dricksvattnet-i-kallinge–rbel08

Kategorier
Nyheter om PFAS

Sverige intensifierar jakt på PFAS: Omfattande analyser över hela landet

Svenska länsstyrelser har fått finansiellt stöd från Naturvårdsverket för att kartlägga PFAS-förekomst i mark och vattendrag. Anneli Kylén, miljöingenjör, betonar vikten av projektet för folkhälsan och påpekar att PFAS kan finnas ”i princip överallt”.

Med 136 miljoner kronor tilldelade fram till 2025, syftar projektet till att identifiera och sanera förorenade områden.

Källa: https://omni.se/jakt-pa-miljogifter-inleds-analyser-gors-i-hela-landet/a/jl5Lvb

Kategorier
Nyheter om PFAS

Laholmsbuktens VA AB har tre år på sig att rena PFAS i dricksvatten

Enligt den nya lagen måste Laholmsbuktens VA AB ansvara för nivån av PFAS och ta bort det om det finns en fara för människors hälsa. PFAS är en klass av kemikalier som används i en mängd olika produkter och som har visat sig skadlig för människors hälsa och miljön.

Länsstyrelsen kommer att samarbeta med vattenverken för att säkerställa att dricksvattnet i Halland är säkert att dricka. De hoppas att detta ska vara en viktig steg mot en hälsosammare framtid för människor och miljön i regionen.

Kategorier
Nyheter om PFAS

Nya miljövänliga brandskum till Forsvarsmakten utan ”evighetskemikalier”

Forsvarsmakten kommer att få nya miljövänliga brandskum som inte innehåller evighetskemikalier. Skummet kommer att användas för att bekämpa brand på försvarsanläggningar.

Försvarsminister Peter Hultqvist säger att det är viktigt att Forsvarsmakten använder miljövänliga material och att de har en ansvarstagande hållning i fråga om miljön.

Brandskummet kommer att levereras till Forsvarsmakten inom de närmsta månaderna och kommer att ersätta det gamla skummet som innehåller giftiga ämnen.

Kategorier
Nyheter om PFAS

PFAS-föroreningar hittade på 49 platser i Småland

En ny undersökning har avslöjat att 49 platser i Småland är förorenade med PFAS-ämnen. Dessa kemikalier, som används bland annat i skumgummi, teflon och impregneringsmedel, har visat sig vara hälsovådliga och kan orsaka allvarliga sjukdomar.

Enligt undersökningen är de mest drabbade områdena runt städerna Jönköping och Nässjö. Myndigheterna uppmanar nu allmänheten att vara försiktig vid hantering av produkter som innehåller PFAS och att undvika kontakt med förorenade områden.

Kategorier
Nyheter om PFAS

Pilotprojekt för PFAS-rensning i Gävle

Kommunen Gävle har initierat ett pilotprojekt för att ta bort PFAS-föroreningar från dricksvatten. Projektet använder en ny teknik för att filtrera bort PFAS-ämnen från vatten. Målet med projektet är att se om tekniken är effektiv och lämplig för större skala.

Resultaten från pilotprojektet kommer att användas för att förbättra och utveckla metoderna för PFAS-rensning i framtiden. PFAS är en grupp konstgjorda kemikalier som används i en mängd produkter och som kan orsaka hälsoproblem.

Kategorier
Nyheter om PFAS

Nya studier om ”evighetskemikalier”: kanske inte så hållbara som man tidigare trott

Nya forskningsresultat visar att så kallade ”evighetskemikalier” inte är lika hållbara som man tidigare trott. Dessa kemikalier, som är kända för sin långvariga natur i miljön, är en stor orsak till föroreningar i vatten och mark.

Men enligt senaste studier från ett amerikanskt forskarlag kan vissa av dessa kemikalier brytas ner mycket snabbare än man tidigare trott.

Detta är en viktig upptäckt som kan påverka hur man hanterar dessa farliga substanser i framtiden.

Kategorier
Nyheter om PFAS

EU förslag: ett förbud mot evighetskemikalier

En ny förslag från EU föreslår ett förbud mot evighetskemikalier som kan orsaka stora hälsoproblem och miljöskador. Dessa kemikalier är mycket beständiga och tar lång tid att brytas ner, vilket gör dem farliga för människors hälsa och miljön.

Förslaget innebär också att tillverkare måste använda säkrare alternativ när det gäller kemikalier i produkter.

Kategorier
Nyheter om PFAS

Öka medvetenheten om PFAS-faror, enligt Stockholmforskare

Forskare Tove Mallin från Stockholm har svarat på tre frågor om PFAS-ämnen, ämnen som är farliga för miljön och hälsan. Hon påpekar att det är viktigt att reglera användningen av PFAS-ämnen och att det behövs mer forskning för att förstå de långsiktiga effekterna av dessa ämnen.

Mallin säger också att det är viktigt att öka medvetenheten om PFAS-ämnen och deras faror för att främja en hållbar utveckling.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/forskaren-tove-mallin-svarar-pa-tre-fragor-om-pfas