Månad: januari 2024

Rapport avslöjar PFAS i bekämpningsmedel för grönsaksodling

Pesticide Action Network (PAN) rapporterar att nästan 40 aktiva ämnen i bekämpningsmedel på den europeiska marknaden, godkända även i Sverige, innehåller PFAS. Dessa medel används i odling av…

Naturskyddsföreningen uppmanar till nationell PFAS-märkning

Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, föreslår i en debattartikel i Aftonbladet att Sverige bör införa nationell märkning för varor innehållande PFAS. Syftet är att möjliggöra informerade val för…

Göteborgs-Postens granskning: Think Pink och Sveriges största miljöbrott

En granskning av Göteborgs-Posten avslöjar att avfallsbolaget Think Pink dumpat 200 000 ton sopor på 21 platser i Sverige, vilket lett till att kommuner och privatpersoner står för…

SVT rapporterar: Hundratusentals i Sverige dricker PFAS-förorenat vatten

Enligt SVT:s granskning dricker hundratusentals svenskar vatten med PFAS-halter över det framtida gränsvärdet på 4 nanogram per liter. Trots att gränsvärdet sänks 2026, levererar vattenverk i Halmstad, Uppsala…

Örebro Universitets forskning: PFAS kan påverka ofödda barns hälsa

Forskare vid Örebro Universitet har upptäckt PFAS i ofödda barns levrar, vilket indikerar att dessa kemikalier påverkar människor redan i fosterstadiet. Professor Tuulia Hyötyläinen rapporterar att PFAS påverkar…

Aktivt kol renar dricksvatten från PFAS i Uppsala

Uppsala Vattens vattenverk Bäcklösa har framgångsrikt minskat PFAS-halter i dricksvattnet med hjälp av aktivt kol. Philip McCleaf från Uppsala Vatten beskriver metoden som effektiv och globalt erkänd. Dock…

Miljardkostnader för PFAS-renande av dricksvatten – Svenskt Vatten kräver åtgärder

Renovering av Sveriges dricksvattensystem för att rena PFAS kommer att kosta sex miljarder kronor, enligt Svenskt Vatten. Med nya regler som sänker tillåten PFAS-halt, står kommunala vattenverk inför…

Ronneby kommun efterlyser Försvarsmaktens bidrag till PFAS-skadestånd

I spåren av Högsta domstolens beslut om skadestånd till PFAS-drabbade i Kallinge, inleder Ronneby kommun samtal med Försvarsmakten om ekonomiskt ansvar. Kommunen, representerad av Ronny Johannesson från Ronneby…