Kategorier
Nyheter om PFAS

Väntan på avgörande PFAS-dom: Kallinges dricksvattenkris i Högsta domstolen

Ett decennium efter upptäckten av höga PFAS-halter i Kallinge, Blekinge, väntar invånarna på Högsta domstolens dom om skadestånd. Toxikologen Mattias Öberg understryker PFAS:s hälsorisker, kopplade till cancer och hormonstörningar. Gränsvärdet för PFAS i dricksvatten sänks drastiskt 2023, i ljuset av Kallinges kris där halterna översteg tillåtna nivåer markant.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/snart-kommer-avgorande-domen-om-pfas-i-dricksvattnet-i-kallinge–rbel08

Kategorier
Nyheter om PFAS

Sverige intensifierar jakt på PFAS: Omfattande analyser över hela landet

Svenska länsstyrelser har fått finansiellt stöd från Naturvårdsverket för att kartlägga PFAS-förekomst i mark och vattendrag. Anneli Kylén, miljöingenjör, betonar vikten av projektet för folkhälsan och påpekar att PFAS kan finnas ”i princip överallt”.

Med 136 miljoner kronor tilldelade fram till 2025, syftar projektet till att identifiera och sanera förorenade områden.

Källa: https://omni.se/jakt-pa-miljogifter-inleds-analyser-gors-i-hela-landet/a/jl5Lvb