Månad: maj 2024

PFAS-undersökningar planeras i 40 områden i Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götaland intensifierar sina ansträngningar att kartlägga PFAS-föroreningar genom provtagningar i 40 utvalda områden under 2024. Under det kommande året kommer Länsstyrelsen i Västra Götaland att…

Mer omfattande PFAS-åtgärder planeras i Nävlinge, Hässleholm

Anton Henryson, , kommunikatör på det kommunala bolaget Hässleholm Miljö AB, meddelar att ytterligare åtgärder för rening av PFAS planeras i Nävlinge för att möta ökade halter av…