EU har beslutat att förbjuda cirka 200 PFAS-ämnen från och med februari 2023. PFAS-ämnen är mycket svårnedbrytbara i miljön och vissa av dem har visat sig vara skadliga för hälsan. Det nya förbudet är resultatet av ett initiativ från Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA.

Källa: https://news.cision.com/se/kemikalieinspektionen/r/eu-forbjuder-200-pfas-amnen-efter-svenskt-initiativ,c3403224