Nya forskningsresultat visar att så kallade ”evighetskemikalier” inte är lika hållbara som man tidigare trott. Dessa kemikalier, som är kända för sin långvariga natur i miljön, är en stor orsak till föroreningar i vatten och mark.

Men enligt senaste studier från ett amerikanskt forskarlag kan vissa av dessa kemikalier brytas ner mycket snabbare än man tidigare trott.

Detta är en viktig upptäckt som kan påverka hur man hanterar dessa farliga substanser i framtiden.