Etikett: arsenik

Nya riktvärden för dricksvatten från egen brunn 2026

Från och med den 1 januari 2026 kommer nya strängare riktvärden att gälla för dricksvatten från privata brunnar. De nya riktvärdena är utformade för att skydda hälsan hos…