Kategorier
Nyheter om PFAS

Historisk seger: Högsta domstolen beviljar skadestånd till PFAS-drabbade i Kallinge

Högsta domstolen stöder de PFAS-drabbades krav på skadestånd, upphävande hovrättens tidigare beslut. Beslutet, som markerar slutet på en tioårig kamp, erkänner höga PFAS-halter i blodet som personskada. Domaren Jonas Malmberg bekräftar att dessa halter utgör ett fysiskt defekttillstånd. PFAS-föreningens ordförande, Herman Afzelius, uttrycker lättnad och tillfredsställelse över vad han anser vara rättvisans seger.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/domen-faller-i-pfas-malet-svt-sander-direkt-fran-kallinge–xh3foo

Kategorier
Nyheter om PFAS

Väntan på avgörande PFAS-dom: Kallinges dricksvattenkris i Högsta domstolen

Ett decennium efter upptäckten av höga PFAS-halter i Kallinge, Blekinge, väntar invånarna på Högsta domstolens dom om skadestånd. Toxikologen Mattias Öberg understryker PFAS:s hälsorisker, kopplade till cancer och hormonstörningar. Gränsvärdet för PFAS i dricksvatten sänks drastiskt 2023, i ljuset av Kallinges kris där halterna översteg tillåtna nivåer markant.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/snart-kommer-avgorande-domen-om-pfas-i-dricksvattnet-i-kallinge–rbel08

Kategorier
Nyheter om PFAS

Sverige intensifierar jakt på PFAS: Omfattande analyser över hela landet

Svenska länsstyrelser har fått finansiellt stöd från Naturvårdsverket för att kartlägga PFAS-förekomst i mark och vattendrag. Anneli Kylén, miljöingenjör, betonar vikten av projektet för folkhälsan och påpekar att PFAS kan finnas ”i princip överallt”.

Med 136 miljoner kronor tilldelade fram till 2025, syftar projektet till att identifiera och sanera förorenade områden.

Källa: https://omni.se/jakt-pa-miljogifter-inleds-analyser-gors-i-hela-landet/a/jl5Lvb

Kategorier
Nyheter om PFAS

Laholmsbuktens VA AB har tre år på sig att rena PFAS i dricksvatten

Enligt den nya lagen måste Laholmsbuktens VA AB ansvara för nivån av PFAS och ta bort det om det finns en fara för människors hälsa. PFAS är en klass av kemikalier som används i en mängd olika produkter och som har visat sig skadlig för människors hälsa och miljön.

Länsstyrelsen kommer att samarbeta med vattenverken för att säkerställa att dricksvattnet i Halland är säkert att dricka. De hoppas att detta ska vara en viktig steg mot en hälsosammare framtid för människor och miljön i regionen.

Kategorier
Nyheter om PFAS

PFAS-föroreningar hittade på 49 platser i Småland

En ny undersökning har avslöjat att 49 platser i Småland är förorenade med PFAS-ämnen. Dessa kemikalier, som används bland annat i skumgummi, teflon och impregneringsmedel, har visat sig vara hälsovådliga och kan orsaka allvarliga sjukdomar.

Enligt undersökningen är de mest drabbade områdena runt städerna Jönköping och Nässjö. Myndigheterna uppmanar nu allmänheten att vara försiktig vid hantering av produkter som innehåller PFAS och att undvika kontakt med förorenade områden.

Kategorier
Nyheter om PFAS

Pilotprojekt för PFAS-rensning i Gävle

Kommunen Gävle har initierat ett pilotprojekt för att ta bort PFAS-föroreningar från dricksvatten. Projektet använder en ny teknik för att filtrera bort PFAS-ämnen från vatten. Målet med projektet är att se om tekniken är effektiv och lämplig för större skala.

Resultaten från pilotprojektet kommer att användas för att förbättra och utveckla metoderna för PFAS-rensning i framtiden. PFAS är en grupp konstgjorda kemikalier som används i en mängd produkter och som kan orsaka hälsoproblem.

Kategorier
Artiklar om PFAS

Miljögifter i smink och hudkrämer – en guide till säkra alternativ

Smink och hudkrämer är produkter som vi använder dagligen för att ta hand om vår hud och förbättra vårt utseende. Men vad vi kanske inte vet är att många av dessa produkter innehåller miljögifter som kan skada vår hälsa och miljö.

För att skydda vår hälsa och miljön är det viktigt att vara medveten om de miljögifter som finns i våra smink- och hudvårdsprodukter och välja säkra alternativ. I den här artikeln ger vi en guide till de mest förekommande miljögifterna i smink och hudkrämer och hur du kan välja säkra alternativ.

Vanligt förekommande miljögifter i smink och hudkrämer

Många av de smink- och hudvårdsprodukter som vi använder innehåller miljögifter som kan skada vår hälsa och miljö. Här är några av de vanligaste miljögifterna att vara uppmärksam på:

  • PFAS: PFAS är en grupp av kemikalier som används i en mängd olika produkter, inklusive smink och hudkrämer, men är kända för att vara hälsofarliga och miljöskadliga. De är långlivade i naturen och kan påverka vår hälsa negativt. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på deras förekomst och välja alternativ som inte innehåller PFAS.
  • Mikroplaster: Mikroplaster är små plastpartiklar som finns i många skönhetsprodukter och som kan skada vår hälsa och miljö.
  • Parabener: Parabener är en grupp kemikalier som används som konserveringsmedel i många smink- och hudvårdsprodukter. De är potentiella hormonella störningsmedel och har länkats till cancer.
  • ftalater: Ftalater är en grupp kemikalier som används för att göra plastprodukter mjukare och mer flexibla. De finns i många smink- och hudvårdsprodukter och har länkats till hälsoproblem såsom astma, hormonstörningar och cancer.
  • Syntetiska färg- och parfymämnen: Många smink- och hudvårdsprodukter innehåller syntetiska färg- och parfymämnen som kan skada vår hälsa och miljö.

Hur du väljer säkra alternativ

För att skydda vår hälsa och miljön är det viktigt att välja smink- och hudvårdsprodukter som är fri från miljögifter. Här är några tips på hur du kan välja säkra alternativ:

  • Läs innehållsförteckningen noga: Innan du köper en produkt, läs noga igenom innehållsförteckningen för att se om den innehåller miljögifter.
  • Välj ekologiska och naturliga produkter: Ekologiska och naturliga produkter är ofta fri från miljögifter och bättre för både din hälsa och miljön.
  • Leta efter certifierade produkter: Certifierade produkter som har blivit granskade och godkända av organisationer som ECOCERT och COSMOS är ofta fri från miljögifter.
  • Undvik produkter med lång lista över ingredienser: Produkter med lång lista över ingredienser innehåller ofta fler kemikalier och är mer sannolika att innehålla miljögifter.

Miljögifter i smink och hudkrämer kan skada vår hälsa och miljön. För att skydda vår hälsa och miljön är det viktigt att vara medveten om de miljögifter som finns i våra smink- och hudvårdsprodukter och välja säkra alternativ. Läs innehållsförteckningen noga, välj ekologiska och naturliga produkter, leta efter certifierade produkter och undvik produkter med lång lista över ingredienser för att hitta de bästa alternativen.		
Kategorier
Nyheter om PFAS

Svenska kräftor kan bli oätliga på grund av höga PFAS-halter

Svenska kräftor från vissa insjöar, som Vänern och Vättern, kanske inte kommer att gå att sälja nästa år på grund av höga halter av miljögiften PFAS. Dessa halter överskrider EU:s nya gränsvärden som börjar gälla i januari. Naturskyddsföreningen kräver nu att all användning av PFAS förbjuds och att ytterligare spridning från förorenade områden förhindras.

Kräftor från andra länder, som Spanien, Turkiet och Egypten, har lägre halter av PFAS och kommer därför att gå att sälja.

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/hoga-pfas-halter-satter-stopp-for-svenska-kraftor?publisherId=3236031&releaseId=3331249

Kategorier
Nyheter om PFAS

Beslut: Halmstads kommun och Stena ska leda PFAS-utredning

Miljönämnden förelägger Halmstads kommun och Stena recycling. Parterna ska tillsammans leda utredningarna av de omfattande PFAS-föroreningarna på Kistinge.

Källa: https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/beslut-kommunen-och-stena-ska-leda-pfas-utredning-1.66435220

Kategorier
Nyheter om PFAS

Domen: PFAS-drabbade ska kompenseras

PFAS-föreningen ska kompenseras för personskador. Det stod klart under tisdagen, när domen föll i den omfattande PFAS-rättegången i Blekinge tingsrätt – där PFAS-föreningen stämt det kommunala bolaget Ronneby Miljöteknik.

Mer information och källa:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/sa-foll-domen-i-pfas-rattegangen