Ett decennium efter upptäckten av höga PFAS-halter i Kallinge, Blekinge, väntar invånarna på Högsta domstolens dom om skadestånd. Toxikologen Mattias Öberg understryker PFAS:s hälsorisker, kopplade till cancer och hormonstörningar. Gränsvärdet för PFAS i dricksvatten sänks drastiskt 2023, i ljuset av Kallinges kris där halterna översteg tillåtna nivåer markant.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/snart-kommer-avgorande-domen-om-pfas-i-dricksvattnet-i-kallinge–rbel08