Kategorier
Nyheter om PFAS

Sverige intensifierar jakt på PFAS: Omfattande analyser över hela landet

Svenska länsstyrelser har fått finansiellt stöd från Naturvårdsverket för att kartlägga PFAS-förekomst i mark och vattendrag. Anneli Kylén, miljöingenjör, betonar vikten av projektet för folkhälsan och påpekar att PFAS kan finnas ”i princip överallt”.

Med 136 miljoner kronor tilldelade fram till 2025, syftar projektet till att identifiera och sanera förorenade områden.

Källa: https://omni.se/jakt-pa-miljogifter-inleds-analyser-gors-i-hela-landet/a/jl5Lvb

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *