Kategori: Nyheter om PFASSida 2 av 4

Naturskyddsföreningen uppmanar till nationell PFAS-märkning

Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, föreslår i en debattartikel i Aftonbladet att Sverige bör införa nationell märkning för varor innehållande PFAS. Syftet är att möjliggöra informerade val för…

Göteborgs-Postens granskning: Think Pink och Sveriges största miljöbrott

En granskning av Göteborgs-Posten avslöjar att avfallsbolaget Think Pink dumpat 200 000 ton sopor på 21 platser i Sverige, vilket lett till att kommuner och privatpersoner står för…

SVT rapporterar: Hundratusentals i Sverige dricker PFAS-förorenat vatten

Enligt SVT:s granskning dricker hundratusentals svenskar vatten med PFAS-halter över det framtida gränsvärdet på 4 nanogram per liter. Trots att gränsvärdet sänks 2026, levererar vattenverk i Halmstad, Uppsala…

Örebro Universitets forskning: PFAS kan påverka ofödda barns hälsa

Forskare vid Örebro Universitet har upptäckt PFAS i ofödda barns levrar, vilket indikerar att dessa kemikalier påverkar människor redan i fosterstadiet. Professor Tuulia Hyötyläinen rapporterar att PFAS påverkar…

Aktivt kol renar dricksvatten från PFAS i Uppsala

Uppsala Vattens vattenverk Bäcklösa har framgångsrikt minskat PFAS-halter i dricksvattnet med hjälp av aktivt kol. Philip McCleaf från Uppsala Vatten beskriver metoden som effektiv och globalt erkänd. Dock…

Miljardkostnader för PFAS-renande av dricksvatten – Svenskt Vatten kräver åtgärder

Renovering av Sveriges dricksvattensystem för att rena PFAS kommer att kosta sex miljarder kronor, enligt Svenskt Vatten. Med nya regler som sänker tillåten PFAS-halt, står kommunala vattenverk inför…

Ronneby kommun efterlyser Försvarsmaktens bidrag till PFAS-skadestånd

I spåren av Högsta domstolens beslut om skadestånd till PFAS-drabbade i Kallinge, inleder Ronneby kommun samtal med Försvarsmakten om ekonomiskt ansvar. Kommunen, representerad av Ronny Johannesson från Ronneby…

Historisk seger: Högsta domstolen beviljar skadestånd till PFAS-drabbade i Kallinge

Högsta domstolen stöder de PFAS-drabbades krav på skadestånd, upphävande hovrättens tidigare beslut. Beslutet, som markerar slutet på en tioårig kamp, erkänner höga PFAS-halter i blodet som personskada. Domaren…

Väntan på avgörande PFAS-dom: Kallinges dricksvattenkris i Högsta domstolen

Ett decennium efter upptäckten av höga PFAS-halter i Kallinge, Blekinge, väntar invånarna på Högsta domstolens dom om skadestånd. Toxikologen Mattias Öberg understryker PFAS:s hälsorisker, kopplade till cancer och…

Sverige intensifierar jakt på PFAS: Omfattande analyser över hela landet

Svenska länsstyrelser har fått finansiellt stöd från Naturvårdsverket för att kartlägga PFAS-förekomst i mark och vattendrag. Anneli Kylén, miljöingenjör, betonar vikten av projektet för folkhälsan och påpekar att…