Forskare Tove Mallin från Stockholm har svarat på tre frågor om PFAS-ämnen, ämnen som är farliga för miljön och hälsan. Hon påpekar att det är viktigt att reglera användningen av PFAS-ämnen och att det behövs mer forskning för att förstå de långsiktiga effekterna av dessa ämnen.

Mallin säger också att det är viktigt att öka medvetenheten om PFAS-ämnen och deras faror för att främja en hållbar utveckling.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/forskaren-tove-mallin-svarar-pa-tre-fragor-om-pfas