Kategorier
Nyheter om PFAS

EU förslag: ett förbud mot evighetskemikalier

En ny förslag från EU föreslår ett förbud mot evighetskemikalier som kan orsaka stora hälsoproblem och miljöskador. Dessa kemikalier är mycket beständiga och tar lång tid att brytas ner, vilket gör dem farliga för människors hälsa och miljön.

Förslaget innebär också att tillverkare måste använda säkrare alternativ när det gäller kemikalier i produkter.

Kategorier
Nyheter om PFAS

Öka medvetenheten om PFAS-faror, enligt Stockholmforskare

Forskare Tove Mallin från Stockholm har svarat på tre frågor om PFAS-ämnen, ämnen som är farliga för miljön och hälsan. Hon påpekar att det är viktigt att reglera användningen av PFAS-ämnen och att det behövs mer forskning för att förstå de långsiktiga effekterna av dessa ämnen.

Mallin säger också att det är viktigt att öka medvetenheten om PFAS-ämnen och deras faror för att främja en hållbar utveckling.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/forskaren-tove-mallin-svarar-pa-tre-fragor-om-pfas