Forskare vid Örebro Universitet har upptäckt PFAS i ofödda barns levrar, vilket indikerar att dessa kemikalier påverkar människor redan i fosterstadiet. Professor Tuulia Hyötyläinen rapporterar att PFAS påverkar fostrens ämnesomsättning liknande vuxna, med kopplingar till förändrad gallsyra och lipidmetabolism. Denna upptäckt förstärker farhågorna kring PFAS, som redan är förknippad med sjukdomar som cancer och diabetes.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/ny-forskning-i-orebro-pfas-kan-oka-risken-for-sjukdom-hos-ofodda-barn