Uppsala Vattens vattenverk Bäcklösa har framgångsrikt minskat PFAS-halter i dricksvattnet med hjälp av aktivt kol. Philip McCleaf från Uppsala Vatten beskriver metoden som effektiv och globalt erkänd.

Dock innebär denna rening att kostnaden för vattenproduktionen fördubblas, en ekonomisk utmaning för bolaget.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-renas-vattnet-fran-pfas-aktivt-kol-gor-jobbet