Renovering av Sveriges dricksvattensystem för att rena PFAS kommer att kosta sex miljarder kronor, enligt Svenskt Vatten. Med nya regler som sänker tillåten PFAS-halt, står kommunala vattenverk inför kostsamma teknikinvesteringar och årligt underhåll. Experten Bertil Lustig från Svenskt Vatten kritiserar situationen och kräver att förorenaren betalar. Dessutom uppmanar Svenskt Vatten till förbud av PFAS inom EU och varningsmärkning av PFAS-innehållande produkter.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/miljardkostnader-nar-dricksvatten-ska-renas-fran-pfas