Företag i USA som producerar eller använder PFAS-ämnen förlorar stora summor i domstol. I Europa pågår redan några stora rättsfall, och vi kan förvänta oss många fler.

Under de senaste 25 åren har nästan 10 000 rättsfall inletts i USA som påstår skador från PFAS-exponering. Cirka 140 industrier står inför rättstvister.

Förlikningarna i dessa fall har hittills uppgått till 16,7 miljarder dollar och förväntas öka avsevärt. Det amerikanska kemijätten 3M har nyligen gått med på att förlikas i ett sådant krav för 10,5 miljarder dollar.

Hur ser situationen ut i Europa? Kommer vi att gå samma väg?

”Vi är bara i början av rättsprocesserna i Europa, mer är att vänta,” säger Robbert-Jan Kamstra, advokat i Amsterdam för Milberg, en amerikansk advokatbyrå med kontor i Europa och omfattande erfarenhet av PFAS-lagstiftning. ”Vi kan förvänta oss fler åtgärder från lokala och nationella regeringar, kollektiva åtgärder på uppdrag av grupper av drabbade individer och företag, åtgärder från vattenföretag som söker ersättning samt strängare regler för PFAS-tillverkning och användning,” säger han.

Det finns mer än 2 000 platser över hela Europa där PFAS-föroreningen långt överstiger den gräns som anses säker för människor.

Källa: https://chemsec.org/just-the-start-the-growing-legal-battle-over-pfas-in-europe/