I Gnesta kommun har förhöjda halter av PFAS upptäckts i grundvattnet nära Käxle, Stjärnhov, efter provtagningar vid en lokal avfallsdeponi. Kommunens renhållningschef Jonas Ek meddelar att dricksvattnet i cirka 20 brunnar nu ska provtas för att utvärdera omfattningen av föroreningen. PFAS, kända för sin svårnedbrytbarhet och miljöpåverkan, utgör en potentiell risk för dricksvattnet i området.

Källa: https://sn.se/bli-prenumerant/artikel/jneg010j/sn-bd-0kr-dp_week