I spåren av Högsta domstolens beslut om skadestånd till PFAS-drabbade i Kallinge, inleder Ronneby kommun samtal med Försvarsmakten om ekonomiskt ansvar. Kommunen, representerad av Ronny Johannesson från Ronneby Miljö och Teknik AB, argumenterar för att Försvarsmakten bör stå för kostnaderna relaterade till PFAS-föroreningen i dricksvattnet.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/kommunen-vill-att-forsvarsmakten-ska-betala-skadestand-till-pfas-drabbade–onripg