Länsstyrelsen i Västra Götaland intensifierar sina ansträngningar att kartlägga PFAS-föroreningar genom provtagningar i 40 utvalda områden under 2024.

Under det kommande året kommer Länsstyrelsen i Västra Götaland att genomföra provtagningar i 40 områden för att verifiera och styrka förekomsten av PFAS, ofta kallade ”forever chemicals” på grund av deras långvariga natur och svårigheter att bryta ned. Områdena har valts ut baserat på en riskklassificering från Naturvårdsverket, där de ligger i de två högsta riskklasserna för PFAS-kontaminering.

Anneli Kylén från miljöskyddsavdelningen förklarar att utvalda objekt har identifierats i samarbete med de berörda kommunerna, som inkluderar Alingsås, Bollebygd, Borås, Göteborg, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mölndal, Orust, Strömstad, Svenljunga, Tidaholm, Trollhättan, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vänersborg och Åmål.

”Dessa områden har valts ut för att de misstänks ha hög risk för föroreningar, och provtagningarna är ett första steg i att fastställa omfattningen av föroreningarna och bedöma behovet av eventuell sanering”

Anneli Kylén

Arbetet finansieras delvis genom ett anslag från Naturvårdsverket, som har tilldelat 10,7 miljoner kronor till Västra Götaland för att täcka kostnaderna för PFAS-kartläggningen av totalt 100 områden. ”Det är viktigt att understryka att fastighetsägare inte kommer att behöva bära några kostnader för dessa undersökningar,” tillägger Kylén.

Lista över branscher och kommuner som berörs av PFAS-undersökningen 2024

Primär branschKommunAntal
Avfallsdeponi – icke farligt avfallAlingsås, Uddevalla, Strömstad, Vara4
BrandövningsplatsVänersborg1
FärgindustriGöteborg, Vara2
Garveri – krombaseradLerum, Svenljunga2
Hamnar – handelstrafik med miljöfarliga varorUddevalla1
IndustrideponierKarlsborg, Tidaholm2
Kemtvätt – med lösningsmedelVara1
KloratindustriTrollhättan1
Massa och pappersindustriMölndal1
TextilindustriAlingsås, Borås, Lerum, Mark, Ulricehamn
Varv med halogenerade lösningsmedel/giftiga båtbottenfärgerLilla Edet, Orust, Uddevalla3
Verkstadsindustri – med halogenerade lösningsmedelAlingsås, Borås, Göteborg, Karlsborg, Strömstad, Uddevalla, Vänersborg, Åmål9
Verkstadsindustri – utan halogenerade lösningsmedelBollebygd1
Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processerKungälv, Mölndal, Vara, Åmål5
Övrig organisk kemisk industriMölndal1
Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Dessa provtagningar är del av ett större nationellt initiativ där Naturvårdsverket stöder samtliga länsstyrelser för att öka kunskapen om och hantera PFAS-föroreningar i hela Sverige.

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—vastra-gotaland/2024-05-02-pfas-provtagningar-pa-40-omraden-i-lanet.html