En ny rapport avslöjar höga halter av PFAS-kemikalier i Europas vatten. Särskilt oroande är halten av den mindre kända PFAS-föreningen TFA (trifluorättiksyra), som är 100 till 1000 gånger högre än andra PFAS.

I en nyligen publicerad rapport framgår det att Mälaren har en TFA-halt på 650 nanogram per liter. I jämförelse är nivåerna ännu högre i floder som Elbe och Seine, vilket visar på en omfattande förorening av TFA i europeiska vatten. Denna förorening kommer från nedbrytningsprodukter av köldmedier, bekämpningsmedel och läkemedel, samt från tillverkning och förbränning av andra PFAS.

TFA, som inte förekommer naturligt, har länge betraktats som ofarlig trots dess skadliga effekter på vattenlevande organismer. ”Vi måste sluta sprida TFA i miljön,” varnar rapporten, som är ett samarbete mellan flera europeiska miljöorganisationer. Rapporten finns att läsa här: TFA in Water. Dirty PFAS legacy under the radar.

Forskningen kring TFA påverkan på människors hälsa och ekosystemen är begränsad, men OECD uppdaterade definition från 2021, som inkluderar små molekyler som TFA, har ökat medvetenheten om dess faror.