Anton Henryson, , kommunikatör på det kommunala bolaget Hässleholm Miljö AB, meddelar att ytterligare åtgärder för rening av PFAS planeras i Nävlinge för att möta ökade halter av dessa miljöfarliga kemikalier.

I Nävlinge har man upptäckt höjda halter av PFAS, en grupp kemikalier som gör produkter vatten- och fettavvisande men som också är skadliga för miljön och hälsan. För att tackla detta problem kommer Hässleholms kommun att intensifiera sina provtagningar av dricksvattnet under 2024 och 2025. ”Vi undersöker även potentiella källor uppströms som kan bidra till de ökade halterna, men det kräver en omfattande utredning,” förklarar Anton Henryson, talesperson för projektet.

Hässleholm Miljö har redan ett befintligt program för att mäta olika parametrar i dricksvattnet men har till dags dato inte inkluderat PFAS i sina standardrapporter. Detta kommer dock att ändras. ”PFAS har inte tidigare varit en del av våra standardmätningar av dricksvattenkvaliteten, men i framtiden kommer detta att ingå som en standardparameter,” tillägger Henryson.

Detta initiativ är ett led i kommunens arbete för att säkerställa att allmänheten får tillgång till säkert och rent dricksvatten, och för att minska de negativa effekterna av PFAS på miljön. Information och resultat från de nya provtagningarna kommer att göras tillgängliga på Hässleholm Miljös hemsida, där invånarna redan nu kan ta del av vattenkvalitetsdata för olika orter inom kommunen.

Källa: https://www.nsk.se/hassleholm/for-mycket-pfas-i-dricksvattnet-pa-en-ort-svart-veta-varfor/