Höga halter av PFAS har upptäckts i en av Törebodas vattenbrunnar. Som svar på detta har kommunen beslutat att intensifiera sina mätningar av dricksvattnet.

Töreboda kommun meddelar att höga PFAS-halter har uppmätts i råvattnet från en av de brunnar som används för att leverera dricksvatten till invånarna. På grund av dessa upptäckter kommer mätningarna att utökas för att säkerställa att vattnet håller sig inom de nya gränsvärden som snart ska börja gälla för PFAS i dricksvatten.

Enligt kommunen ligger övriga brunnar fortfarande under de kommande gränsvärdena, vilket innebär att de ännu inte utgör samma risk. Dock kommer alla vattenkällor att fortsätta övervakas noggrant för att förhindra eventuella hälsorisker för befolkningen.

Källa: https://sverigesradio.se/artikel/hogre-pfas-varden-i-dricksvatten-nya-matningar-kravs