Europeiska kommissionens ”Gröna giv” innebär skärpta krav på rening av avloppsvatten från PFAS, med målet att skydda ekosystem och folkhälsa.

Det nya direktivet, som är första i sitt slag inom EU, baseras på principen ”förorenaren betalar”, vilket särskilt påverkar kosmetik- och läkemedelsindustrin. Dessa sektorer förväntas täcka minst 80% av kostnaderna för att avlägsna mikroföroreningar som mikroplaster och PFAS från avloppsvatten.

Direktivet, som är en del av EU:s nollföroreningshandlingsplan, siktar mot en miljö fri från skadliga föroreningar senast 2050 och kräver implementering av medlemsländerna senast 2026.

Källa: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/kEl0R9/skarpta-krav-pa-vattenrening-fran-pfas-senast-2026