Pesticide Action Network (PAN) rapporterar att nästan 40 aktiva ämnen i bekämpningsmedel på den europeiska marknaden, godkända även i Sverige, innehåller PFAS. Dessa medel används i odling av grödor som grönsaker, vete, råg och havre. Krav, en organisation inom ekologiskt lantbruk, och Kemikalieinspektionen lyfter fram behovet av striktare regelverk och riskbedömningar för dessa kemikalier.

Emma Rung från Krav betonar konsumenternas oro för farliga kemikalier i maten, medan EU-kommissionen siktar på att halvera användningen av kemiska växtskyddsmedel.

Källa: https://www.di.se/nyheter/pfas-kemikalier-vid-gronsaksodling-oroar/