Efter en långdragen tvist har Mark- och miljööverdomstolen beslutat att Försvarsmakten ska ersätta Uppsala Vatten med 37 miljoner kronor för PFAS-föroreningar i dricksvattnet. Detta markerar en viktig vändpunkt i målet där Försvarsmakten tidigare friats från skadeståndsansvar.

Tvisten har sitt ursprung i utsläpp av PFAS från Ärna flygfält, där försvaret använt brandsläckningsskum innehållande den skadliga kemikalien. Uppsala Vatten har kämpat för att få ersättning för de reningsskostnader som föroreningarna medfört, samt för framtida kostnader. Domstolens beslut innebär nu att Försvarsmakten endast behöver ersätta de hittills uppkomna kostnaderna, men inte de framtida.

PFAS, ofta benämnd som ”värstingkemikalien”, är kopplad till allvarliga hälsoeffekter som olika cancerformer och försvagat immunförsvar. Försvarsmakten har avböjt att kommentera domstolens beslut i väntan på att deras jurister granskat domen. Domen öppnar för möjligheten att överklaga till Högsta domstolen.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/klart-forsvaret-ska-betala-for-giftkemikalierna-i-dricksvattnet