En ny analys utförd av Eurofins visar att PFAS-halterna i Stockholms kommunala dricksvatten är oroväckande nära de rekommenderade gränsvärdena. Bluewater Group, som beställde studien, höjer ett varningens finger om vattenkvaliteten.

Stockholms vatten innehåller 3,5 ng/l PFAS, vilket nästan når upp till Livsmedelsverkets rekommenderade gräns på 4 ng/l. Denna nyhet är särskilt oroande då över en miljon stockholmare dagligen använder detta vatten för konsumtion. Patrik Marusik från Bluewater Group kommenterar situationen och betonar vikten av medvetenhet om vad man faktiskt dricker.

Uppdatering: Stockholms Vattenbolag svarar på kritiken.

Källa: https://www.industritorget.se/nyheter/stockholms+dricksvatten+n%C3%A4ra+pfas-gr%C3%A4nsv%C3%A4rdet/39926/