En global studie har upptäckt skadliga nivåer av PFAS i vattenprover från platser långt ifrån uppenbara föroreningskällor, vilket väcker oro för människors hälsa och miljön. Dessa kemikalier, kända som ”evighetskemikalier” för deras långa nedbrytningstid, finns i allt från kosmetika till brandsläckningsskum.

Studien, som analyserat över 45 000 vattenprover världen över, fann att cirka 31 procent av grundvattenproverna och 16 procent av ytvattenproverna hade PFAS-nivåer som anses vara skadliga enligt USA:s miljöskyddsmyndighet, EPA, trots att de inte var nära några kända föroreningskällor. Denna upptäckt understryker den omfattande spridningen av PFAS och dess potentiella risker för såväl människors hälsa som miljön.

Forskning har kopplat höga exponeringsnivåer av vissa PFAS-kemikalier till ökad kolesterol, leverskador, immunförsvarsskador, högt blodtryck under graviditet samt njur- och testikelcancer. EPA planerar att införa strikta nya gränsvärden för dricksvatten för sex typer av PFAS, vilket kan tillkännages redan denna vecka.

Datainsamlingen från nästan 300 tidigare publicerade studier visar att föroreningen inte är begränsad till specifika regioner utan är ett globalt problem. Speciellt USA och Australien uppvisade höga koncentrationer av PFAS i sina vattenprover. Nära 60 till 70 procent av vattenproverna från områden nära flygplatser och militärbaser översteg EPA:s riskindex samt de föreslagna nya gränsvärdena för dricksvatten.

Denna forskning betonar vikten av att reglera användningen av PFAS och att söka alternativ för dess användning för att minska framtida förorening och exponering. Dricksvattenrening ses som ett viktigt steg framåt, men forskare och miljöorganisationer understryker att den ultimata lösningen är att helt undvika användning av PFAS där det finns tydliga alternativ.

Källa: https://www.nytimes.com/2024/04/08/climate/pfas-forever-chemicals-water.html