En ny svensk studie från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) visar att ungdomar som följer kostråd och äter hälsosamt har högre halter av PFAS, så kallade ”evighetskemikalier”, i kroppen jämfört med de som väljer mindre hälsosamma alternativ. Forskaren bakom studien, Jennifer Nyström-Kandola, understryker särskilt mängden fisk och skaldjur i kosten som en betydande faktor.

Denna upptäckt är särskilt oroande då PFAS är kemikalier kända för sin långsamma nedbrytning och förmåga att ackumuleras i både miljö och levande organismer, där de kan öka risken för bland annat cancer och andra negativa hälsoeffekter. Studien, baserad på data från drygt 1 000 personer mellan 10 och 21 år som deltog i Livsmedelsverkets Riksmaten-undersökning, avslöjar nästan 30% av deltagarna hade PFAS-halter över det som EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet, Efsa, anser säkert.

Resultaten visar på en viktig aspekt av PFAS-exponering genom kost, särskilt från fisk och skaldjur. Nyström-Kandola betonar behovet av att ompröva gränsvärden för PFAS i både dricksvatten och mat, med tanke på dessa ämnens utbredda närvaro och riskprofil.

Trots upptäckten menar Mattias Öberg, forskare i toxikologi vid Karolinska institutet, att den största PFAS-exponeringen fortfarande kommer från dricksvattnet, och att det generellt inte finns skäl att avstå från fisk och skaldjur om de inte kommer från förorenade områden. Dock understryker han vikten av att fortsätta utforska kostens roll i PFAS-exponering.

Källa: https://www.tv4.se/artikel/4wmx83oRHeCGukFsw0pd4s/unga-som-aeter-nyttigt-far-i-sig-mer-pfas