En banbrytande dansk studie har visat lovande resultat i kampen mot PFAS-föroreningar i människokroppen. Forskning indikerar att behandling med ett specifikt kolesterolläkemedel kan minska mängden PFAS med hela 60 procent hos drabbade individer. Detta ger nytt hopp till de tusentals människor som kämpar med konsekvenserna av PFAS-förorening, en utmaning som blivit alltmer uppmärksammad globalt.

I Sverige genomförs en liknande studie vid Arbets- och Miljömedicin, Göteborgs universitet, riktad mot invånarna i Kallinge, en av de samhällen som drabbats hårdast av PFAS-förorening.

Herman Afzelius, ordförande i PFAS-föreningen i Kallinge, uttrycker stor entusiasm över nyheten. ”Allt som kan hjälpa en att bli av med de här gifterna är ju bra,” säger Afzelius.

Denna nya behandlingsmetod kan bli en vändpunkt för många som lever med den konstanta oron över PFAS:ers långsiktiga effekter på hälsan.

Källa: https://sverigesradio.se/artikel/forgiftade-herman-om-lovande-pfas-lakemedel-jatteintressant