I Okvista har miljögiftet PFAS upptäckts i dricksvattnet, vilket har lett till oro bland invånarna. Tre fastigheter har rapporterat halter över det tillåtna gränsvärdet.

I samband med förberedelser för nya byggnationer i Okvista upptäcktes PFAS i dricksvattnet vid en rutinundersökning. Miljöchef Martin Rodell berättar att kommunen agerade snabbt genom att anlita en konsult för att utvärdera situationen. Vidare tester inom en 500 meters radie avslöjade att tre av sexton undersökta fastigheter hade halter av PFAS över tillåtna gränsvärden. Källan till föroreningen är fortfarande okänd, och kommunen arbetar för att hitta dess ursprung.

Boende i området har erbjudits kommunalt vatten från ett upprättat tappställe för att säkerställa tillgång till rent dricksvatten. De fastigheter som påverkats mest av föroreningen får vatten levererat i tankar. Det har ännu inte fastställts hur länge invånarna kan ha exponerats för miljögiftet, vilket väcker frågor om långtidseffekter. Kommunen har även kritiserats för dröjsmålet med att informera de boende, något som tog en månad från det att rapporten först inkom.

Källa: https://www.mitti.se/nyheter/miljogift-i-dricksvattnet-i-okvista-6.3.209277.18e1d92cf4