Experter uppmanar Hässleholms kommun att ta itu med de höga halterna av PFAS i Nävlinges dricksvatten, Finjasjöns fisk och renat avloppsvatten. Ett möte planeras i nästa vecka för att diskutera möjliga åtgärder.

Fem experter har riktat ett krav till Hässleholms kommun om att undersöka och åtgärda de höga PFAS-halterna som upptäckts i Nävlinges dricksvatten, i fisk från Finjasjön samt i renat avloppsvatten från kommunens reningsverk. De kräver också att kommunen informerar invånarna om riskerna med att äta stora mängder fisk från Finjasjön.

Som svar på detta har miljöchef Torbjörn Håkansson meddelat att ett möte med Hässleholm Miljö och tekniska förvaltningen kommer att äga rum nästa vecka för att diskutera situationen.

PFAS, som är kända för sin långa nedbrytningstid och potentiella hälsorisker, har blivit ett växande problem. Ämnena finns i produkter som brandsläckningsskum, impregnerade kläder och smink.

I Hässleholm har situationen blivit akut efter att översvämningsdrabbade invånare beställt vattenprover som visade på höga PFAS-halter i Maglekärrsbäcken, där kommunens reningsverk har sitt utlopp.

Källa: https://www.frilagt.se/2024/03/15/experter-kraver-atgarder-mot-pfas-moten-i-nasta-vecka/