Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, föreslår i en debattartikel i Aftonbladet att Sverige bör införa nationell märkning för varor innehållande PFAS. Syftet är att möjliggöra informerade val för konsumenter före ett EU-omfattande förbud mot PFAS-produkter. Lexén betonar svårigheterna för konsumenter och företag att identifiera PFAS-innehållande produkter, som finns i allt från kläder till matförpackningar, och understryker dess negativa effekter på människors hälsa och miljön.

Källa: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dwLOXz/nsf-mark-alla-varor-som-innehaller-pfas