Enligt nya tester utförda av Environmental Protection Agency (EPA) utsätts cirka 70 miljoner amerikaner för giftiga PFAS-kemikalier i sitt dricksvatten. Dessa tester, som täcker endast en tredjedel av landets allmänna vattensystem, antyder att över 200 miljoner människor, eller minst 60% av USA:s befolkning, kan vara exponerade för dessa ”evighetskemikalier”.

Denna siffra inkluderar inte de cirka 8 miljoner personer som får sitt vatten från privata brunnar och som enligt tidigare uppskattningar även de är exponerade för PFAS. EPA:s pågående tester, som är den första omfattande nationella bedömningen för att förstå omfattningen av PFAS-föroreningar i USA:s dricksvatten, bekräftar oberoende uppskattningar om den utbredda kontaminationen.

PFAS, en klass av över 15 000 föreningar använda i tiotals industrier för att göra produkter vatten-, fläck- eller värmebeständiga, har kopplats till cancer, födelsedefekter, leversjukdomar, sköldkörtelproblem, nedsatt immunitet, hormonstörningar och en rad andra allvarliga hälsoproblem.

Med EPA:s nya data och planerade tester för 2024 och 2025 understryks brådskan i att införa gränser för sex typer av PFAS-föreningar i dricksvatten, i linje med Bidenadministrationens bredare ansträngningar att begränsa föroreningar från evighetskemikalier.

Källa: https://www.theguardian.com/environment/2024/feb/20/pfas-us-drinking-water-tap