En rapport från Pesticide Action Network (PAN) avslöjar att rester av PFAS-kemikalier, som används i bekämpningsmedel, allt oftare hittas i frukt och grönsaker inom EU. Bland annat har 35 procent av persikor odlade inom EU under 2021 visat sig innehålla PFAS.

Dessa kemikalier, som finns i 37 olika bekämpningsmedel godkända för användning inom EU, utgör en ökande risk för både människors hälsa och miljön.

PAN:s sammanställning, baserad på officiell statistik från myndigheter, visar en markant ökning av PFAS-rester i frukt och grönt över en tioårsperiod, vilket väcker allvarliga frågor om livsmedelssäkerhet och miljöskydd.

Källa: https://www.svd.se/a/15mKeM/rester-av-pfas-kemikalier-i-gronsaker-och-frukt