En ny studie visar att syntetiska kemikalier, PFAS, har upptäckts i levern hos ofödda barn, vilket indikerar att dessa kemikalier påverkar människor redan på fosterstadiet. Forskningen, ledd av professor Tuulia Hyötyläinen vid Örebro universitet och publicerad i The Lancet Planetary Health, avslöjar en stark påverkan på fostrens ämnesomsättning.

Denna upptäckt understryker behovet av striktare regleringar och gränsvärden för PFAS, särskilt med tanke på dess långvariga närvaro i miljön och koppling till sjukdomar som cancer och diabetes.

Forskarna uppmanar till ökad medvetenhet och försiktighet för att minska exponeringen.

Källa: https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2024/01/ny-studie-pfas-i-levern-hos-ofodda-barn-kan-ge-okad-sjukdomsrisk/