Stockholms kommunala vattenbolag försäkrar allmänheten om att det inte finns någon anledning till oro gällande PFAS-halter i stadens dricksvatten. Trots att nivåerna överstiger de danska gränsvärdena, uppfyller de de strängare kommande svenska kraven.

I en ny rapport som för första gången offentliggjorts på vattenbolagets hemsida, framgår det att PFAS-halterna i Stockholms dricksvatten, som hämtas från Mälaren, är under de nya gränsvärden som snart träder i kraft i Sverige. Denna information kommer som en lättnad för de invånare som oroat sig för kvaliteten på det vatten de dagligen konsumerar.

Även om det svenska dricksvattnet inte möter de danska gränsvärdena, vilket indikerar en strängare reglering i Danmark, understryker Stockholms vattenbolag att vattnet är säkert enligt svensk standard. De påpekar även vikten av att förstå de regionala skillnaderna i vattenkvalitetsnormer och hur dessa påverkar bedömningar och säkerhetskrav.

Relaterat: https://pfas.se/stockholms-dricksvatten-nara-gransvarden-for-pfas/