EurEau har i ett öppet brev till Ursula von der Leyen uppmanat till snabba åtgärder mot användningen av PFAS, med varningar om att EU:s gröna giv hotas av fortsatt produktion och användning av dessa kemikalier.

I brevet, undertecknat av bland andra Pär Dalhielm från Svenskt Vatten, uttrycks en djup oro över den långsamma takten i arbetet med EU:s kemikaliestrategi och de potentiella riskerna PFAS utgör mot folkhälsan och miljön. EurEau efterlyser starkare stöd för ett omfattande begränsningsförslag som ligger framme hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Organisationen pekar på en oroande trend där kemikalieindustrin mobiliserar resurser för att motverka strängare lagstiftning.

Pär Dalhielm understryker vikten av att EU och medlemsstaterna tar tydlig ställning för att skydda folkhälsan och miljön från PFAS-föroreningar. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har också flaggat PFAS som ett allvarligt hälsotillstånd, vilket förstärker behovet av brådskande åtgärder. EurEau betonar de många utmaningarna med PFAS, inklusive kostsamma reningsprocesser, negativ inverkan på den cirkulära ekonomin och miljön, vilket hindrar målen i den europeiska gröna given.

Källa: https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/eureau-uppmanar-ursula-von-der-leyen-att-vidta-atgarder-mot-pfas-i-oppet-brev/