Ett alarmerande fynd i Finjasjön har uppmärksammats där en portion fisk per år anses vara maxgränsen för människors intag av giftiga PFAS-ämnen, enligt Johan Forssblad och Heléne Annadotter från Regito. De kräver nu att Hässleholms kommun vidtar åtgärder för att bekämpa föroreningen.

PFAS-ämnen, som är kända för att kunna orsaka cancer, tidig pubertet och ett försämrat immunförsvar, har upptäckts i höga halter i Finjasjön. Denna situation har förvärrats efter vinterns översvämningar, vilka kan ha bidragit till att sprida dessa ämnen från renat avloppsvatten till sjön. Johan Forssblad och Heléne Annadotter, tillsammans med andra experter, uppmanar nu till omedelbara åtgärder för att skydda allmänhetens hälsa och miljön.

Källa: https://www.nsk.se/hassleholm/stort-pfas-larm-ar-det-rimligt-att-nagon-forgiftar-fisken/