Etikett: folkhälsa

Stockholms vattenbolag svarar: ”Ingen anledning till oro” angående PFAS nivåer i dricksvattnet

Stockholms kommunala vattenbolag försäkrar allmänheten om att det inte finns någon anledning till oro gällande PFAS-halter i stadens dricksvatten. Trots att nivåerna överstiger de danska gränsvärdena, uppfyller de…

Larm om PFAS i Finjasjön: ”Oacceptabelt att fisken förgiftas”

Ett alarmerande fynd i Finjasjön har uppmärksammats där en portion fisk per år anses vara maxgränsen för människors intag av giftiga PFAS-ämnen, enligt Johan Forssblad och Heléne Annadotter…

EurEau kräver åtgärder mot PFAS från EU-kommissionen

EurEau har i ett öppet brev till Ursula von der Leyen uppmanat till snabba åtgärder mot användningen av PFAS, med varningar om att EU:s gröna giv hotas av…

Höga halter av PFAS vid Åsby – kommunen visste inget

Vid Åsby industriområde har höga koncentrationer av PFAS, en grupp farliga kemikalier, upptäckts förorena grundvattnet både utanför och innanför områdets stängsel. Detta gift kan ha läckt ut i…