Vid Åsby industriområde har höga koncentrationer av PFAS, en grupp farliga kemikalier, upptäckts förorena grundvattnet både utanför och innanför områdets stängsel. Detta gift kan ha läckt ut i Arbogaån via en bäck under årtionden, och trots försök till sanering har gifterna inte kunnat rensas bort. Ännu mer anmärkningsvärt är att kommunens politiker inte informerats om situationen.

Kontaminationen avslöjades genom en serie rapporter från SGU, Statens Geologiska Undersökningar, som visar på en djupgående miljöskandal myndigheterna varit medvetna om sedan åtminstone 2017. Detta har lett till att extremt farliga ämnen fortsätter att läcka ut i grundvattnet och i Arbogaån, vilket väcker allvarliga frågor om miljöskydd och folkhälsa i området.

Källa: https://www.bblat.se/2024-02-26/hoga-halter-av-pfas-vid-asby-kommunen-visste-inget