En ny rapport från Råd & Rön har visat att Kronägg Eko har den högsta PFAS-halten bland undersökta svenska ekologiska ägg. I studien framgår det att Kronägg Eko har en PFAS-halt på 0,23 µg/kg, vilket är den högsta noterade halten bland de testade äggen.

Även om denna halt ligger under de nuvarande gränsvärdena för livsmedelssäkerhet, väcker resultatet frågor kring förekomsten av PFAS i ekologiska livsmedel. För Lantägg Eko, som noterades för den högsta halten av dioxiner och dioxinlika PCB, uppmättes nivåerna till 0,442 pg/g fett, medan PFAS-halten var lägre på 0,069 µg/kg.

Medan branschorganisationen Svenska Ägg och andra aktörer arbetar för att minska halterna av miljögifter i svenskt äggproduktion, är det viktigt för konsumenterna att hålla sig informerade och göra medvetna val baserade på tillgänglig information.

Källa: Råd&Rön