Ny forskning visar att havets vågor frigör mer PFAS i atmosfären än världens industriella utsläpp, vilket väcker oro för miljöföroreningar och mänsklig exponering längs kustlinjer världen över.

Studien, ledd av forskaren Ian Cousins från Stockholms universitet, har mätt nivåer av PFAS som frigörs från bubblor när vågor bryts och sprutar aerosoler i luften. Resultaten visar att nivåerna i dessa bubblor är hundratusentals gånger högre än i vattnet. Denna förorening tros påverka grundvatten, ytvatten, vegetation och jordbruksprodukter nära kustlinjer som ligger långt från industriella PFAS-källor.

PFAS, som omfattar en klass av 15 000 kemikalier använda i dussintals industrier för att göra produkter vatten-, fläck- och värmetåliga, är också kopplade till cancer, njursjukdomar, fosterskador, minskad immunitet, leverproblem och en rad andra allvarliga sjukdomar. Dessa kemikalier bryts inte naturligt ned och är mycket rörliga i miljön, vilket gör att de kontinuerligt rör sig genom mark, vatten och luft.

Forskning visar att PFAS som frigörs från havsvågor kan färdas tusentals kilometer genom atmosfären innan de återvänder till land. ”Vi trodde att PFAS skulle försvinna i havet, men de cirkulerar runt och kommer tillbaka till land, och detta kan fortsätta länge in i framtiden,” förklarar Cousins.

Vad denna forskning innebär för mänsklig exponering är ännu oklart, särskilt när det gäller inhalation av PFAS och koncentrationer i luften längre från vågorna. Tidigare forskning som inte genomgått granskning har funnit ett samband mellan högre PFAS-nivåer i växtprover och närhet till havet, och Cousins team utför nu en liknande studie för att ytterligare utforska dessa samband.

Källa: https://www.theguardian.com/environment/2024/apr/19/ocean-spray-pfas-study