För första gången har forskare visat att exponering för PFAS ökar risken för dödsfall i hjärt-kärlsjukdomar. Studien genomfördes i Veneto, Italien, där invånare druckit förorenat vatten.

Forskare vid universitetet i Padua har genom att granska dödsfallsregistret i Veneto-regionen i norra Italien visat att långvarig exponering för PFAS ökar risken för dödsfall i hjärt-kärlsjukdomar. I Veneto har många druckit vatten förorenat med PFAS i flera årtionden på grund av en närliggande PFAS-produktionsanläggning.

Studien avslöjade att det fanns en ökad dödlighet kopplad till hjärt-kärlsjukdomar bland de som druckit det förorenade vattnet jämfört med de som inte gjort det. ”Det här är första gången som någon har hittat starka bevis för ett samband mellan PFAS-exponering och dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar,” säger Annibale Biggeri, studiens huvudförfattare.

PFAS, som används i många industriprodukter för att göra dem vattentäta eller fläckresistenta, har tidigare kopplats till en rad allvarliga hälsoproblem, inklusive cancer och njursjukdomar. Förutom hjärt-kärlsjukdomar visade registren också en ökad dödlighet från flera cancerformer, även om forskarna inte kunde fastställa ett definitivt samband på grund av andra faktorer.

Venetobornas dricksvatten var kraftigt förorenat mellan 1985 och 2018, vilket ledde till en överdödlighet på cirka 4 000 fall. Den studerade regionen hade vattenkällor som varierade, vilket gav forskarna möjlighet att jämföra dricksvattenkvaliteten och hälsoutfallen bland tiotusentals invånare.

Källa: https://www.theguardian.com/environment/2024/apr/29/pfas-death-cardiovascular-disease